Szakirodalom (válogatás)

Barta János: Mikes Kelemen, in: Uő.: Költők és írók, 1966, 7-42. Bene Sándor: Eljutni Zágonba, In: Holmi 19 (2007), 531-571. Bitskey István: Mikes Kelemen és a magyar emlékírók, In: Irodalom, történelem, folklór; szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor; Debrecen, 1992. Franchi, Cinzia: Európai utas, Erdély szerelmese, In: A magyar irodalom történetei I., főszerk. Szegedy-Maszák M., 2007, 579-588. Hopp Lajos: Előszó, Az idő jól eltöltésének módja, 1987, 5-33. Hopp Lajos: A fordító Mikes Kelemen, Bp., 2002 c. monográfia részlete: 5-71. Hopp Lajos: Mikes Kelemen egyénisége, In: Irodalom, történelem, folklór; szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor; Debrecen, 1992. Hopp Lajos: Mikes Kelemen. Életút és írói pályakezdet, Bp., 2000, monográfia tartalomjegyzéke és következő részletei: 31-80, 135-169. Hopp Lajos: Utószó, Magyar Remekírók, Mikes-kötet, 1978, 705-842. Hopp Lajos: Utószó, Mulatságos napok, 1980, 295-304. Kovács Sándor Iván: Mikes Kelemen (1690-1761), In: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból II. Szerk: KSI, 2000, 582-593. Lengyel Réka: Mikes Kelemen. In: Nemzeti évfordulóink 2011, főszerk. Estók János, Bp., 2011, 31. Szathmári István: Mikes és irodalmi nyelvünk In: Irodalom, történelem, folklór; szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor; Debrecen, 1992. Szigeti József: A Mikes-kutatások új útjai és módszerei, In: Filológiai Közlöny 17 (1971) 1, 2, 84-102. Tüskés Gábor: Mikes-problémák (Irodalomtörténeti Közlemények, 114(2010).) R. Várkonyi Ágnes: Mikes – Rodostó, In: Irodalom, történelem, folklór. Szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor, Debrecen, 1992. Veress Dániel: Mikes a szépirodalomban és a képzőművészetben, In: Uő.: Mikes és a szülőföld, Bukarest, 1976, 117-141, 149-150. Vörös Imre: Mikes Kelemen, a fordító, In: Irodalom, történelem, folklór. Szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta Zsuzsanna, Tüskés Gábor, Debrecen, 1992.